Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
Լոր կաթ արտադրողների կոոպերատիվի հզորացում, թանի արտադրության սարքավորումների տրամադրում Սյունիքի մարզի Լոր գյուղ 2020 Հաց Աշխարհին (Bread for the World)
Լոռու մարզի Արևաշող համայնքում խորքային հորի վերակառուցում Լոռու մարզի Արևաշող գյուղ 2020 Հաց Աշխարհին (Bread for the World)
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանատեղի կառուցում Բալաքի կոոպերատիվի համար Սյունիքի մարզի Բալաք գյուղ 2020 Հաց Աշխարհին (Bread for the World)
Վարդենյանց կաթ արտադրողների կոոպերատիվի հզորացում, կաթի վերամշակման սարքավորումների և շինանյութի տրամադրում Վայոց Ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղ 2020 Հաց Աշխարհին (Bread for the World)
Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղ 2020 Շեն Ֆրանսիա
Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում Տավուշի մարզի Արճիս գյուղ 2020 Շեն Ֆրանսիա
Մեղրաշեն գյուղի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում և կահավորում Շիրակի մարզի Մեղրաշեն գյուղ 2020 Ամքոր Հայաստան հիմնադրամ
Մեղրաշատ գյուղի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում և կահավորում Շիրակի մարզի Մեղրաշատ գյուղ 2020 Ամքոր Հայաստան հիմնադրամ
Մեղրաշատ գյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում Շիրակի մարզի Մեղրաշատ գյուղ 2020 Ամքոր Հայաստան հիմնադրամ
Մեղրաշատ գյուղում մանկապարտեզի հիմնում Շիրակի մարզի Մեղրաշատ գյուղ 2020 Ամքոր Հայաստան հիմնադրամ
Աջակցություն Ձիթհանքով գյուղի զարգացմանը Շիրակի մարզի Ձիթհանքով գյուղ 2020 Ամքոր Հայաստան հիմնադրամ
Սոցիալական աջակցության տրամադրում բռնի տեղահանված արցախցիներին ՀՀ մարզեր 2020 Շեն Ֆրանսիա
Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի մարքետինգային խմբերի կարողությունների հզորացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի շահառու համայնքներ 2020 ՀԷԿՍ-ԷՊԵՌ (HEKS-EPER)
Մրգի ցուցադրական սառնարանների հիմնում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի շահառու համայնքներ 2020 ՀԷԿՍ-ԷՊԵՌ (HEKS-EPER)
Նավուր գյուղի համապարփակ զարգացման ծրագիր Գյուղ Նավուր, Տավուշի մարզ 2019 ՀՕՖ, ԱՀԱԸ, Շեն Ֆրանսիա, Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամ, Հայկական Կարիտաս, Յալկեզեան հիմնադրամ