News

News and announcements

Davit Bek
30/03/2024

Kickboxing Tournament in Davit Bek

On March 23, the 2nd international K1/MMA tournament named after "Sargis Melkumyan" was held in bordering Davit Bek village, Syunik Marz. Representatives of kickboxing clubs
Tender_Furniture

Կահույքի գնման/մատակարարման բաց մրցույթի հրավեր

Նախատեսում է ձեռք բերել և շահառու ՀՈԱԿ-ներին հանձնել կահույք․․․
Start Date
Deadline
Balak Cooperative
27/03/2024

A rural seed farm in Balak

We have provided "The Balak Village Pasture Users Association" with agricultural tools and equipment․․․
Aghnjadzor Sawing Machine
27/02/2024

"Aghnjadzor community pasture users association consumer cooperative" Ready to Provide sowing service

Already in this spring, 97 ha of spring wheat and barley will be sown in Aghnjadzor and the neighboring villages...
SERPN to Lanjik
29/12/2023

Drinking Water to Lanjik School

In 2024, the 120 students and 30 staff members of the Lanjik School will no longer have a problem with drinking water.
News_PACDR in Shenavan
11/12/2023

Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks in Shenavan

On December 2 and 9, we conducted a Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks (PACDR) in the Shenavan...

Call for 
Support

 

Support

Donate
Now

 

Donate