Հրապարակումներ

Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով․ Ծրագրի արդյունքները Գեղարքունիքի մարզում, 2021 թ․
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ, 2020
Պտուղ բանջարեղենի սառնարանային պահպանություն, 2020
Պտղատու այգիների հիմնում, 2019
Վահանակիրներ պաստառ, 2019
Պտղաբուծության զարգացման ազգային համաժողով, 2019
Ագրոներդրանք, 2019
Ծնեբեկ, 2019
Կաթիլային ոռոգում, 2019
Կորիզավոր հիվանդություններ, 2019